Vanuit de ledenadministratie

Contributie 2020

Conform het besluit in de ALV van september 2019 is per 1 januari 2020 is de contributie voor leden van onze groep per 1 januari verhoogd met 25 eurocent per maand. De contributie komt daarmee op 14,75 euro per maand voor jeugdleden en 12,70 euro per maand voor jeugdleden welke ook leiding zijn.

De standaardmethode van betaling, welke ook onze voorkeur heeft, is per automatische incasso. Wij schrijven dan maandelijks het verschuldigde bedrag van de op het inschrijfformulier aangegeven bankrekeningnummer af. Mocht dit rekeningnummer wijzigen dan verzoeken wij u dat door te geven aan de ledenadministratie. U krijgt dan van ons per email een nieuwe machtiging tot automatische incasso opgestuurd, welke ondertekend aan ons moet worden teruggestuurd.

Heeft u verhuisplannen of bent u verhuisd? Dan verzoeken wij om zo snel mogelijk uw nieuwe adres aan ons door te geven. U kunt het (post)adres zelf wijzigen in Scouts Online, het landelijke ledenadministratie-systeem van Scouting Nederland. Om dit te doen dient u een account aan te maken, hiervoor heeft u het lidmaatschapsnummer van uw kind(eren) nodig. Deze staat op het adreslabel van het Scouting Magazine. Mocht u deze niet (meer) hebben dan kan het nummer ook bij de leiding van de speltak en/of de ledenadministratie opgevraagd worden.

Uitschrijven (jeugd)leden

Uiteraard zien wij jeugdleden liever niet bij onze groep weggaan, maar mocht het toch voorkomen dat u uw kind(eren) bij onze groep wil uitschrijven dan dient hiervoor een mail gestuurd te worden naar de ledenadministratie (ledenadministratie@connectitus.nl) en de leiding van de speltak. De datum van deze email is leidend voor de uitschrijving.

De maand van opzegging en de eerste volle maand na opzegging is er nog contributie verschuldigd. Als voorbeeld: Bij opzegging per email op 7 augustus: dan is er nog contributie verschuldigd voor augustus en september. Is er opzegging op 30 juli, dan is er nog contributie verschuldigd voor de maand augustus.

Wilt u of uw zoon of dochter zijn/haar uniform en groepsdas niet bewaren? De TitusShop, ons ‘winkeltje’ in 2e-hands uniformen, zou ze graag van u overnemen. Graag een berichtje naar titusshop@connectitus.nl

Mocht u vragen hebben over de contributie, de wijze van betalen of ondersteuning bij de betaling van het lidmaatschap dan kunt u contact hierover opnemen met de leiding van de speltak van uw kind(eren) of per email met de ledenadministratie (ledenadministratie@connectitus.nl).

Michiel Visser
Ledenadministratie

 

Reacties zijn gesloten.