Wij gaan op kamp!!!!!!

Hey, welp… Ga jij ook met ons mee naar onze bubbel?

Want zó gaan we deze Coronatijd toch op kamp. Tof als jij ook mee gaat met onze kampbubbel. Een bijzonder kamp, in een bijzondere tijd, vol gebubbel!’

Locatie

Onze kamplocatie is in Almelo bij buitencentrum de Horst. Daar staat een mooi clubhuis en een groot bos om in te spelen. Dit jaar gaan we met de twee welpenhordes van de Titus (vrijdag en zaterdag) en de welpen van de James Lovell op een gezamenlijk kamp. Kijken samen met je ouders op internet, maar eens naar deze fantastische bubbel in het bos.

Data

We hopen dat jouw ouders/verzorgers je op zondag 5 juli kunnen brengen en op donderdag 9 juli weer op kunnen halen. Vind je 4 nachtjes nog wel een beetje spannend dan kunnen we met jou en je ouders ook iets anders afspreken.

Kosten

De kosten voor het zomerkamp zijn €65,00 totaal. Dit bedrag dienen je ouders zo snel mogelijk over te maken op NL08RABO0116357134 t.n.v. Scouting Titus Brandsma o.v.v. [speltacode]zomerkamp[naam jeugdlid]. De speltakcodes zijn:

1210 Groen welpen Zaterdag Titus Brandsma

1211 Groene welpen Vrijdag Titus Brandsma

0000 Welpen James Lovell

Net als voorgaande jaren willen we u verzoeken het volledige bedrag in 1 keer te betalen. Dit scheelt ons als vereniging namelijk veel (bank)kosten. Mocht dat niet lukken, neem dan alsjeblieft even contact op, dan kunnen we een passende regeling treffen. Mocht je gebruik maken van Stichting Leergeld dan kun je hiervoor natuurlijk ook gebruik van maken voor het zomerkamp. Daarnaast hebben hebben we binnen de vereniging een eigen fonds, waaruit we de zomerkampbijdrage (gedeeltelijk) kunnen vergoeden, mocht het door je financiële situatie niet mogelijk zijn om jullie zoon/dochter mee te laten gaan op kamp. Een bijdrage hierin kun je aanvragen via tbfonds@connectitus.nl. Voor meer informatie over Stichting Leergeld en het Titus Fonds kun je terecht bij de speltakleiding.

Inschrijving

Inschrijven voor het welpenzomerkamp 2020 vindt plaats door het inleveren van een gezondheidsformulier (coronavariant) in de bijlage. Jullie mogen dit natuurlijk direct getekend en gescand terugmailen naar je eigen speltakleiding. Wil of kun je dat niet, lever dan de formulieren in tijdens de eerstvolgende opkomst op vrijdag 19 of zaterdag 20 juni.

Ouderavond

Scouting Nederland heeft een aantal voorwaarden en protocollen opgesteld waar wij ons voor en tijdens kamp aan moeten houden. Een van deze voorwaarden is dat wij jullie op de hoogte brengen van wat deze regels inhouden. Wij gaan dit onder andere doen door middel van een ouderavond. Deze zal op maandag 15 juni plaatsvinden tussen 19 en 20 uur ’s avonds. We hebben deze tijd gekozen, zodat de welpen zelf eventueel ook mee kunnen luisteren. Deelnemen aan de online vergadering, kijk daar voor in uw mail. U heeft deze brief ook per mail ontvangen en daarin zit de link naar de online bijeenkomst.

Tijdens deze ouderavond is er natuurlijk ook ruimte om vragen te stellen.

Meer informatie

Als jullie vooraf al inzicht willen hebben over de voorwaarden en protocollen, kan dat door te kijken op de gezamenlijke website van alle kamporganisaties van Nederland: https://www.wegaanopzomerkamp.nl/deelnemers

Met vriendelijke groet,

De welpenleiding van Titus Brandsma en James Lovell

Reacties zijn gesloten.